MEGJEGYZÉS

Itt a kutatás során összegyűjtött dokumentumok vannak felsorolva. A pdf-formátumú dokumentumok, megtekintéséhez Adobe Reader használata ajánlott, amely letölthető a következő helyről: www.adobe.com/hu/downloads. A fájlok némelyike kifejezetten nagyméretű. Ennek oka, hogy az eredeti dokumentumok megfelelő minőségben kinagyíthatóak, kutatási célból is használhatóak legyenek pl. a nehezebben olvasható részek elemzése céljából. A JPG-formátumú dokumentumokhoz ajánlott az IrfanView nevű program használata, amely letölthető a következő helyről: www.irfanview.com. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és megyei tagintézményei (MNL Heves Megyei és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára), valamint az Egri Főegyházmegyei Levéltár az őrizetükben lévő dokumentumok másolatainak jelen weboldalon történő közzétételét engedélyezték. Felhasználásuk kutatási céllal engedélyezett, a képek más nyomtatott kiadványban, vagy internetes felületen történő megjelentetése az MNL előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

KIEMELT DOKUMENTUMOK

Címeres nemeslevél

Rekonstruált címer

Hegedüs-levéltár

I. Lipót király adományozta Hegedüs Gergelynek, valamint testvéreinek, Péternek, Istvánnak, Jánosnak és Mihálynak, valamint fiaiknak, Jánosnak, Antalnak és Mátyásnak, 1701. június 30-ai dátummal.

Az 1701-es nemeslevél alapján rekonstruált címer, díszes keretmezőben. Készítette: Máthé Erika, 2014-ben.

A családi iratok másolatait 1778-ban készítették. A tartalomjegyzék megtalálható a „Családtörténet” menüpont alatt, a „Családi levéltár” című  fejezetben. (Az iratanyag két verzióban is elérhető.)

         

Címerkérő folyamodvány

Címer a nemeslevélben

A Hegedüs-levéltár magyar fordítása

amelyet Hegedüs Gergely, valamint testvérei és fiaik intéztek I. Lipót királyhoz. A királyi engedély rávezetésének dátuma: 1701. június 30. Levéltári jelzet: MNL OL R64, 2. tétel, No. 694.

Az 1701-es nemeslevélben megfestett címer fényképe. A kerethez használt réz alapú arany színű festék bezöldült, az ezüst színű festék sötétszürke lett az idők folyamán.

amely 1893-ban készült és az 1778-ban elkészített eredeti nyelvű iratmásolatokkal együtt, az Almásy család elleni birtokperek melléklete volt.

TOVÁBBI KIEMELT DOKUMENTUMOK

DOKUMENTUM TÁRGYA FÁJL INFO

Lipót király aláírása a címeres nemeslevélen (rosszul olvasható).

0.3 MB

A kihirdetési záradék a címeres nemeslevélen (rosszul olvasható).

0.4 MB

A címeres nemeslevél hátoldala.

6.2 MB

A címeres nemeslevél latin nyelvű szövege és magyar fordítása.

79 KB

A címerkérő folyamodvány latin szövege és magyar fordítása

66 KB

Az I. Lipót király által Fejér Mihálynak, Trombitás Mátyásnak, Török Andrásnak és Hegedüs Demeternek Szajolra vonatkozóan kiadott birtokadomány-levél (1669. április 1.) latin nyelvű szövege és magyar fordítása.

79 KB

Az 1701-es címeres nemeslevél alapján rekonstruált címer (2012). Készítette: Máthé Erika.

1.7 MB

Az 1701-es címeres nemeslevél alapján rekonstruált címer, sisakdísz és foszladékok nélkül, rangjelző koronával (2018). Készítette: Máthé Erika.

5.1 MB

Leírás alapján rekonstruált címer (kb.: 1995). Készítette: Parti Andrea.

0.9 MB

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRA, KÚRIAI LEVÉLTÁR, PERES IRATOK / NATIONAL ARCHIVES OF HUNGARY

LEVÉLTÁRI JELZET DOKUMENTUM TÁRGYA FÁJL INFO

MNL OL O27 Processus Neoaquistici, Fasc 9. No. 126. (1726)

A Királyi Kamara újszerzeményi pere Erk és Győ birtokosai ellen

8.9 MB

MNL OL O27 Processus Neoaquistici, Fasc 9. No. 398. (1727)

A Királyi Kamara újszerzeményi pere Szajol birtokosai ellen

10.0 MB

MNL OL O18 Processus tabulares, No. 1836. (1748)

Szajoli birtokrészek eladásának semmissé tétele a Hegedüs családon belül.

11.5 MB

MNL OL O18 Processus tabulares, No. 1838. (1748)

Szajoli birtokrészek eladásának semmissé tétele a Hegedüs családon belül.

7.0 MB

MNL OL O18 Processus tabulares, No. 2818. (1746)

Major Ilona, Lajkó János házastársa visszaköveteli az őt illető, idegen kézre került szajoli negyedrésznyi birtok tulajdonjogát.

10.8 MB

MNL OL O20 Processus tabulares non terminati, No. 44. (1778)

Kulcsár Anna, valamint Hegedüs Ábel és testvérei közötti szajoli birtokper.

17.5 MB

MNL OL O20 Processus tabulares non terminati, No. 76. (1837)

Idősebb és ifjabb Hegedüs István pere az Almásy család, valamint a Szatmári Káptalan ellen, a szajoli határ kiigazítása érdekében.

2.2 MB

MNL OL O20 Processus tabulares non terminati, No. 99. (1794)

A Lajkó család tagjai követelik, hogy a Hegedüs család, illetve örököseik adják ki nekik Szajol tizenhatod részét.

26.0 MB

MNL OL O21 Processus apellati, No. 5533. (1778)

Ifjabb Hegedüs János fellebbezése a Lajkó András elleni becsületsértési per vármegyei ítélete ellen.

0.9 MB

MNL OL O69 Acta post advocatos, Fasc. 122. No. 35. (1805)

Az O20 No. 99. (1794) jelzetű perirat másolata.

15.9 MB

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRA, VEGYES DOKUMENTUMOK / NATIONAL ARCHIVES OF HUNGARY

LEVÉLTÁRI JELZET DOKUMENTUM TÁRGYA FÁJL INFO

MNL OL A57 Libri Regii - 14. kötet - 338 - 340. p. (1669)

Bejegyzés a Libri Regiiben Szajol birtok átruházásáról, I. Lipót király által, Fejér Mihály, Török András, Trombitás Mátyás és Hegedüs Demeter részére. (Magyar Kancelláriai Levéltár)

0.9 MB

MNL OL E227 Libri Donationum - 10. kötet - 442 - 444. p. (1669)

Bejegyzés a Libri Donationumban Szajol birtok átruházásáról, I. Lipót király által, Fejér Mihály, Török András, Trombitás Mátyás és Hegedüs Demeter részére. (Magyar Kamara Archivuma)

0.9 MB

MNL OL E156 U&C. Fasc. 46. No. 81. (1730)

Jelentőlevél Szajol birtok leírásával. (Urbaria et Conscriptiones)

0.7 MB

MNL OL E156 U&C. Fasc. 56. No. 29. (1730, 1733)

Jelentőlevél Szajol birtok leírásával és hozzá kapcsolódó vagyonbecslés a Trombitás-negyedrészre vonatkozóan. (Urbaria et Conscriptiones)

1.1 MB

MNL OL C30 B füzet 23, 40. p. (1724)

Nemesi összeírás. Hegedüs Gergely és István erki, Hegedüs Demeter és Mátyás szajoli lakosok nemessége igazoltatik. (Helytartótanácsi Levéltár, Acta nobilium)

2.6 MB

MNL OL C59, IV. Tabellae urbMerriweather Sanses, Szajol (1771)

Mária Terézia-féle úrbéri tabellák, Szajol

16.5 MB

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA, POLGÁRI PEREK / NATIONAL ARCHIVES OF HUNGARY

LEVÉLTÁRI JELZET DOKUMENTUM TÁRGYA FÁJL INFO

MNL HML IV-9/d/3 No. 67 (1722)

Határper Szajol és Tiszapüspöki között.

5.1 MB

MNL HML IV-9/d/9 No. 214 (1740)

Hegedüs Demeter büntetőpere királyi rendelet áthágásáért pestisjárvány idején.

1.3 MB

MNL HML IV-9/d/18 No. 362 (1747)

Major Ilona, Lajkó János házastársának pere a szajoli nemesek ellen, a tulajdonába visszakerült birtokrész kiadatásáért.

7.5 MB

MNL HML IV-9/d/40 No. 684 (1761)

Fejér alias Erdélyi Gergely egy szajoli birtokrészt követel a Hegedüs családtól.

4.6 MB

MNL HML IV-9/d/42 No. 707 (1762)

Srám Borbála pere Hegedűs József ellen hatalmaskodás miatt.

0.6 MB

MNL HML IV-9/d/49 No. 794 (1765)

A szajoli nemesek elleni per, a megépített vízimalom és gát által a szomszédos települések számára okozott közkár miatt.

1.0 MB

MNL HML IV-9/d/55 No. 925 (1770)

Hegedüs János büntetőpere szentségtörésés miatt.

1.2 MB

MNL HML IV-9/d/61 No. 1014 (1773)

Hegedüs Ábel követeli, hogy Srám Borbála járuljon hozzá a szajoli malomban lévő, korábban elzálogosított birtokrész visszaváltásához.

4.2 MB

MNL HML IV-9/d/62 No. 1028 (1775)

A szajoli nemesek elleni per, a szomszédos települések számára közkárt okozó vízimalm és gát elbontatása végett. (Az iratanyag két fájlra van osztva.)


4.5 MB
26.6 MB

MNL HML IV-9/d/66 No. 1080 (1775)

Lajkó András becsületsértési pere ifjabb Hegedüs János ellen.

5.2 MB

MNL HML IV-9/d/72 No. 2053 (1776)

Kulcsár Anna pere Hegedüs Ábel ellen hatalmaskodás miatt.

4.3 MB

MNL HML IV-9/d/90 No. 2383 (1785)

Ifjabb Hegedüs István büntetőpere garázdaság miatt, a vármegye tizedesének megveréséért.

6.8 MB

MNL HML IV-9/d/105 No. 2535 (1799

Miskolczi Péter pere a Hegedüs család ellen, az édesanyja után járó Hegedüs-birtokrész kiadatása ügyében.

1.8 MB

MNL HML IV-9/d/115 No. 3174 (1804)

A szajoli nemesek pere a Hegedüs család három tagja ellen, szerződésszegés utáni kötbér megfizettetése ügyében, a Tisza halászati jogának kisajátítása miatt.

3.1 MB

MNL HML IV-9/d/122 No. 3339 (1806)

Fejér László táblabíró pere Hegedüs János ellen egy szajoli birtokrész tulajdonjogáért.

4.3 MB

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA, NEMESSÉGIGAZOLÁSOK / NATIONAL ARCHIVES OF HUNGARY

LEVÉLTÁRI JELZET DOKUMENTUM TÁRGYA FÁJL INFO

MNL HML IV-1/a/1 (Protocollum B) 63-66. p. (1659)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési jegyzőkönyve. Határozat a dévaványai Hegedüs János nemesi bizonyságlevelének kiadásáról

0.9 MB

MNL HML IV-1/a/67 214-215. p. (1805

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési jegyzőkönyve. Bejegyzés Hegedüs Pál, Mátyás, György és Demeter nemességigazolásával kapcsolatosan. (János ága)

0.5 MB

MNL HML IV-1/a/67 1308-1309. p. (1805)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési jegyzőkönyve. Bejegyzés a birtokadományos Hegedüs Demeter leszármazottainak nemességigazolásával kapcsolatosan.

0.4 MB

MNL HML IV-1/a/67 1714-1715. p. (1805

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési jegyzőkönyve. Bejegyzés a birtokadományos Hegedüs Demeter leszármazottainak nemességigazolásával kapcsolatosan.

0.5 MB

MNL HML IV-1/b/251 No. 957 (1805)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési iratai. Tanúmeghallgatási jegyzőkönyv a birtokadományos Hegedüs Demeter leszármazottai nemességének közismertségével, és nemesi jogaik gyakorlásával kapcsolatosan (1805. szeptember 9.).

0.7 MB

MNL HML IV-1/b/268 No. 800 (1808)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési iratai. A vármegye közgyűlése a birtokadományos Hegedüs Demeter utódai részére nemesi bizonyságlevelet ad ki (Demeter ága). Továbbá Hegedüs Pál, Mátyás, György és Demeter nemességigazolásának iratai (János ága).

10.9 MB

MNL HML IV-1/a/95 2364-2365. p. (1829)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési jegyzőkönyve. A vármegyei törvényszéken felolvassák a Hegedüs család tagjainak kérvényét, amelyben a nemességük bizonyítására felvett tanúvallomások hitelesítését kérik (1829. december 8.; Demeter ága).

0.4 MB

MNL HML IV-1/b/438 No. 1391 (1829)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési iratai. Tanúmeghallgatási jegyzőkönyv a birtokadományos Hegedüs Demeter leszármazottai nemességének közismertségével, az adománylevél őrzési helyéről és a nemesi jogok gyakorlásával kapcsolatosan. 1829. november 4. Mellékelt kérvény a Hegedüs család részéről a tanúvallomások hitelesítésére vonatkozóan (1829. december 8.).

1.0 MB

MNL HML IV-1/a/123 1725-1732. p. (1839)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési jegyzőkönyve. Határozat, amely szerint a Hegedüs család megnevezett tagjai részére nemesi bizonyságlevelek adhatók ki. (Demeter ága.)

2.1 MB

MNL HML IV-1/a/141 1560-1567. p. (1845)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési jegyzőkönyve. A Hegedüs család 15 tagja számára kiadott nemesi bizonyságlevél szövegének. másolata (1845. szeptember 27.; János ága).

2.0 MB

MNL HML IV-1/b/582 No. 811 (1846)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési iratai. A vármegye közgyűlése a Hegedüs család tizenöt tagja részére nemesi bizonyságlevelet ad ki. 1845. szeptember 27. (János ága)

6.3 MB

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA, ÖSSZEÍRÁSOK / NATIONAL ARCHIVES OF HUNGARY

LEVÉLTÁRI JELZET DOKUMENTUM TÁRGYA FÁJL INFO

MNL HML IV-7/b/2 öí. 573 kezdő oldal (1729)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék, összeírás, Szajol.

0.2 MB

MNL HML IV-7/a/1 öí. 570 117. p. (1729)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék, összeírás, Szajol.

0.2 MB

MNL HML IV-7/b/4 öí. 595 5. p. (1746)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék, összeírás, Szajol.

0.2 MB

MNL HML IV-7/b/4 öí. 588 21. p. (1747)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék, összeírás, Szajol.

0.2 MB

MNL HML IV-7/b/4 öí. 596 4. p. (1747)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék, összeírás, Szajol.

0.2 MB

MNL HML IV-7/b/4 öí. 598 8. p. (1747)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék, összeírás, Szajol.

0.2 MB

MNL HML IV-7/b/4 öí. 590 22. p. (1749)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék, összeírás, Szajol.

0.3 MB

MNL HML IV-1/f/1 19/e (1754-1755) 

Országos nemesi összeírás, Szajol.

0.8 MB

MNL HML IV-7/b/5 öí. 943 (1789)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék, összeírás, Szajol.

0.5 MB

MNL HML IV-1/g/3 öí. 836/1 20-22. p. (1797)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék, összeírás, Szajol.

0.3 MB

MNL HML IV-1/g/3 öí. 832 34. p. (1797)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék, összeírás, Szajol.

0.3 MB

MNL HML IV-1/f/4 öí. 812 (Tiszai járás) 25-27. p. (1845)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék, összeírás, Tiszai járás, Szajol.

0.2 MB

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA, SZAJOL ÉS TISZAPÜSPÖKI KÖZÖTTI HATÁRVITA / NATIONAL ARCHIVES OF HUNGARY

LEVÉLTÁRI JELZET DOKUMENTUM TÁRGYA FÁJL INFO

MNL HML IV-1/a/2 (Protocollum D) 26-30. p. (1668)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési jegyzőkönyve. Bejegyzés a határvitával kapcsolatban, Fáy László tiltakozásával a szajoliaknak Tiszapüspikben való jogtalan földhasználata ellen.

1.3 MB

MNL HML IV-1/a/4 (Protocollum E) 23-24., 71., 74-76. p. (1671)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési jegyzőkönyve. Bejegyzések a határvitával kapcsolatban, Trombitás Mátyás panaszlevelével, a szajoliak részéről.

2.3 MB

MNL HML IV-1/a/4 (Protocollum E) 298-302. p. (1674)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési jegyzőkönyve. Bejegyzés a határvitával kapcsolatban. Lucsánszky Boldizsár és Fáy László képviseletében Dul Mihály ügyvéd tiltakozik a szajoliak határfoglalási kísérlete okán. Kovács István a szajoli nemesek nevében ellentiltakozást nyújt be.

6.0 MB

MNL HML IV-1b/3 No. 32 (1674)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési iratok. A vármegye tanúságlevelet ad ki Dul Mihály ügyvéd tiltakozásáról, és Kovács István szajoli nemes ellentiltakozásáról a határvitával kapcsolatban.

0.5 MB

MNL HML IV-1/a/11 (Protocollum M) 1096-1097. p. (1703)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési jegyzőkönyve. Bejegyzés a kiújult határvitával kapcsolatban, Hegedüs Gergely, Hegedüs János, Balogh János és Balogh András szajoli nemesek panaszával.

0.7 MB

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA, VEGYES DOKUMENTUMOK / NATIONAL ARCHIVES OF HUNGARY

LEVÉLTÁRI JELZET DOKUMENTUM TÁRGYA FÁJL INFO

MNL HML IV-1/a/11 (Protocollum M) 801. p. (1702) A nemeslevél kihirdetési jegyzőkönyve

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési jegyzőkönyve. Bejegyzés az 1701-es címeres nemeslevél kihirdetéséről.

0.5 MB

MNL HML IV–1/b/48 No. 216 (1741)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési iratai. A szolgabíróhoz és esküdt társához intézett kérvény, amelyben a Hegedüs család tagjai kérik a közöttük és Hegedüs Demeter között fennálló szajoli birtokvitával kapcsolatos ügy rendezését (1741. 12. 11.), valamint a hozzá tartozó tanúvallomási jegyzőkönyv (1741. 12. 12.).

14.1 MB

MNL HML IV-1/b/56 85 (1746)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési iratai. Jegyzőkönyv tanúvallomások felvételéről, a szajoli földek használata ügyében.

1.6 MB

MNL HML IV-1/a/20 (Protocollum U) 150., 288. p. (1748)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési jegyzőkönyve. Bejegyzés amely által elrendelik a Hegedüs család egyes tagjai részére nemességükről, továbbá a Királyi Tábla bíróságán soronkívüliségre jogosító, szegénységükről való bizonyságlevél kiadását.

1.3 MB

MNL HML IV-1/b/60 No. 159 (1748)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési iratai. Az MNL OL O18 No. 1836. és No. 1838. (1748) jelzetű periratokhoz (Királyi Tábla) köthető iratok.

3.5 MB

MNL HML IV–1/a/29 (Protocollum EE) 518–519. p. (1770)

Bejegyzés Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési jegyzőkönyvében, amely szerint Hegedüs János özvegye, Bernáth Judit kéri a szolgabírót, hogy hat árva gyermekére tekintettel ítélkezzen örökségrésze ügyében. (1770.06.21)

6.8 MB

MNL HML IV-1/b/437 No. 1243 (1829)

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlési iratai. Bodor József szajoli lakos vármegyéhez intézett panaszlevele egyes nemes és nem nemes szajoli lakosok rossz magaviseletével kapcsolatban, Borbély Sámuel alszolgabírónak az ügyben megfogalmazott levelével.

0.6 MB

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA, AZ EGRI KÁPTALAN HITELESHELYI LEVÉLTÁRA / NATIONAL ARCHIVES OF HUNGARY

LEVÉLTÁRI JELZET DOKUMENTUM TÁRGYA FÁJL INFO

MNL HML XII-1/146 348-349. p.

Index Familiarum, Hegedüs. (Családnévmutató, Hegedüs.)

0.3 MB

MNL HML XII-1/176 26-27. p.

Index Possessionum, Szajol. (Birtoknévmutató, Szajol.)

0.4 MB

MNL HML XII-1/9 No. 233. 603-607. p. (1640)

Bejegyzés az Egri Káptalan protocollumában Deveky András és Koromzay János birtokbaiktatásáról Szajol és más birtokok esetében.

0.9 MB

MNL HML XII-1/9 No. 321. 819-823. p. (1640)

Bejegyzés az Egri Káptalan protocollumában, amelyet Debrődy alias Szabó György plébános kérésére tettek, kettő oklevél szövegének átírásával, a következőkről: adománylevél, amelyben IV. László király Farkas fiának Móricnak és mostohatestvéreinek Ivánnak és Ivánkának, az ecseki monostor jobbágyainak, nemességet adományoz (1277), valamint, IV. László király adománylevéle Újlak, Halász és Turusserke birtokok adományozásáról (1277).

0.7 MB

MNL HML XII-1/41 No. 499. 291-294. p. (1640)

Bejegyzés az Egri Káptalan protocollumában, amelyet Debrődy alias Szabó György plébános kérésére tettek, kettő oklevél szövegének átírásával, a következőkről: Széchényi Tamás erdélyi vajda által elrendelt tenyőmonostori határjárásról (1339), valamint a Zsigmond király által elrendelt halászteleki határjárásról (1412).

0.6 MB

MNL HML XII-1/33 No. 50. 147-154. p. (1717)

Bejegyzés az Egri Káptalan protocollumában, amelyet Hegedüs Gergely kérésére tettek, az 1701-ben részére kiállított címeres nemeslevél szövegének, annak kihirdetési záradékának, valamint a Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék közgyűlése előtt való kihirdetés jegyzőkönyvének átirásával.

13.6 MB

MNL HML XII-1/37 No. 229. 390-391. p. (1745)

Bejegyzés az Egri Káptalan protocollumában, amelyet Hegedüs József és Hegedüs Mátyás kérésére tettek, ellentmondás regisztrálásáról, Fejér Ilona szajoli birtokrészének Fejér Jánosnak való eladásával kapcsolatosan.

0.4 MB

MNL HML XII-1/37 No. 474. 731-732. p. (1747)

Bejegyzés az Egri Káptalan protocollumában örökvallás (szerződés) regisztrálásáról, amely szerint Czakó Gergely, Czakó Jeremiás, Hegedüs Antal, Hegedüs Mátyás, valamint Tuza Anna (Hegedüs Lőrinc özvegye) eladják szajoli birtokrészüket idősebb Hegedüs Józsefnek.

0.4 MB

MNL HML XII-1/38 No. 98. 126-138. p. (1750)

Bejegyzés az Egri Káptalan protocollumában nádori adományozás utáni birtokba iktatásról Fejér János számára, a Fejér Ilonától megvásárolt, Szajol nyolcadrészét kitevő birtokra vonatkozóan.

9.3 MB

MNL HML XII-1/41 No. 641. 382v-383r folio (1775)

Bejegyzés az Egri Káptalan protocollumában, amelyet Kulcsár Anna kérésére tettek, ellentmondás regisztrálásáról, szajoli birtokrészek eladásával kapcsolatban, amelyet Czakó Jeremiás 1747-ben tett Hegedüs József részére.

0.6 MB

MNL HML XII-1/41 No. 947. 489rv folio (1778)

Bejegyzés az Egri Káptalan protocollumában, amelyet Magyar Mihály tett, ifjabb Hegedüs János és Hegedüs György hivatalos megbízásából, ellentmondás regisztrálásáról, a Hegedüs család nevében, Fejér Ilona  szajoli birtokrészének eladása ügyében Fejér János részére. (Az 1745-ben tett ellentmondás megerősítése.)

0.4 MB

MNL HML XII-1/45 No. 279. 479-480. p. (1805)

Bejegyzés az Egri Káptalan protocollumában, amelyet Puxpam János kérésére tettek, idősebb és ifjabb Hegedüs Mihály; Hegedüs András, Erzsébet, Ágnes; Hegedüs Ferenc özvegye, Kun Judit, mint gyermekeik gyámja, Dömsödy Imre, Demeter János és Demeter Antal megbízásából, ellentmondás regisztrálásáról, egy szajoli birtokrész eladásával kapcsolatban, amelyet Hegedüs János tett Fejér László részére.

0.9 MB

MNL HML XII-1/45 No. 292. (1805)

Bejegyzés az Egri Káptalan protocollumában, amelyet Hegedüs János kérésére tettek, egy szajoli birtokrész Fejér László részére történt eladásának visszavonása ügyében.

1.1 MB

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁRA, A BLASKOVICH CSALÁD IRATAI / NATIONAL ARCHIVES OF HUNGARY

LEVÉLTÁRI JELZET DOKUMENTUM TÁRGYA FÁJL INFO

MNL JNSZML XII-1 Fasc. 3 No 265 (1737)

Levél, amelyet Tersztyánszky János intézett Várkonyi Mátyáshoz és Hegedüs Istvánhoz, amelyben kifejezi, hogy Erket és Gyót ki kívánja váltani tőlük a zálogból. Pest, 1737. január 21.

0.5 MB

MNL JNSZML XII-1 Fasc. 3 No 266 (1737)

Szerződés, amelyben Blaskovics József a zálogból kiváltja Erk és Gyó birtokokat a Várkonyi, Nagy és Hegedüs családoktól. Bátorfalu, 1737. május 2.

0.7 MB

MNL JNSZML XII-1 Fasc. 3 No 267 (1737)

Szerződés, amelyben Blaskovics József kb. egy évre bérbe adja Erk és Gyó birtokokat a Várkonyi, Nagy és Hegedüs családoknak. Bátorfalu, 1737. május 2.

0.5 MB

MNL JNSZML XII-1 Fasc. 3 No 269 (1737

Levél, amelyet Tersztyánszky János intézett a Várkonyiakhoz és a Hegedüsökhöz, a Blaskovics Józseffel kötött szerződésükkel kapcsolatban. Esztergom, 1737. május 27.

0.5 MB

MNL JNSZML XII-1 Fasc. 3 No 274 (1739)

Levél, amelyet Várkonyi Mihály intézett Blaskovics Józsefhez, amelyben informálja az erki állapotokról. Erk, 1739. augusztus 12.

0.5 MB

MNL JNSZML XII-1 Fasc. 3 No 278 (1737)

Perirat Blaskovics József és Tersztyánszky János között a Királyi Táblán Erk birtok tulajdonjogáért. (Az MNL JNSZML XII-1 Fasc. 3 No 266 jelzetű szerződés átirata.)

0.7 MB

EGYÉB VEGYES DOKUMENTUMOK

DOKUMENTUM TÁRGYA FÁJL INFO

Születési adatok a szajoli római katolikus anyakönyvből, H betű (1860-1895)

4.5 MB

Szajol térképe az ún. I. katonai felmérésen (1783)

115 KB

Szajol kéziratos térképe. Készítette: Zathureczky Sándor mérnök. (1778)

95 KB

Hegedüs-levéltár U jelzet, 1-5. oldal (1640) átirat

100 KB

Hegedüs-levéltár B jelzet, 5-8. oldal (1640) átirat

100 KB

Az erki római katolikus anyakönyv Hegedüsökre vonatkozó adatai (1724-1742)

94 KB

Törökszentmiklóson bérmált Hegedüs nevűek (1767)

96 KB

Egyházlátogatási jegyzőkönyv, Szajol (1746) magyar fordítás

84 KB

Egyházlátogatási jegyzőkönyv, Szajol (1767) magyar fordítás

147 KB

Új Néplap, 2016.03.18. Családzászlót kapott a település

195 KB

Hegedüs K. Ferenc (1914) gyászjelentése

731 KB

Gerő József: A m. kir. belügyminiszter által igazolt nemesek 1867–1937. (5–30. p.)

154 KB

Új Néplap, 2017.09.11. Emlékezés Hegedüs K. Ferencre (1914)

648 KB

Kovacsóczy István: Tiszapüspöki és fiókhelyei, 38–50. p. (Szajol)

1,62 MB

Komáromy András–Pettkó Béla: Nagy Iván Családtörténeti Értesítő, II. kötet, 28–33. p.

1,52 MB

Szajol birtok királyi adományozásának 350. évfordulójához közeledve, Szajoli Krónika XX. évf. 6. sz. 11. o. (1. rész); XXI. évf. 1. sz. 3. o. (2. rész)

68 KB

Interjú a Mária Rádióban ifj. Hegedüs K. Ferenccel

32.4 MB

ETIKETT ÉS ILLEM

DOKUMENTUM TÁRGYA FÁJL INFO

Az öltönyviselés általános szabályai

42 KB

Az étkezés általános szabályai

63 KB

A modern nemesi viselkedésmóddal foglalkozó weboldal.

FÉNYKÉPALBUMOK

DOKUMENTUM TÁRGYA LINK

Emléktábla-avatás a Hegedüs Gergely által 300 évvel korábban kapott címer tiszteletére. Szajol, 2001. augusztus 20.

Hegedüs K. Ferenc (1914) köszöntése 100. születésnapján. Kecskemét, 2014. július 10.

A Hegedüs család címeres zászlójának átadása. Szajol, 2016. március 15.

A Hegedüs család címeres nemeslevelének kiállítása. (Szajol, 2016. augusztus 20.)

Hegedüs K. Ferenc (1914) temetése. (Cegléd, 2017. június 20.)

A Hegedüs család történetét bemutató könyv 1. kötetének bemutatója. (Szajol, 2017. október 6.)

Emléktábla átadása Szajol birtok királyi adományozásának 350. évfordulója tiszteletére. (Szajol, 2019. március 15.)

Hegedüs K. Ferenc (1914) síremlékének felavatása. (Cegléd, 2019. június 8.)

Hegedüs K. Ferenc (1914) emlékszobájának átadása. (Szajol, 2019. szeptember 20.)

LINKEK

DOKUMENTUM TÁRGYA LINK

Dr. Lőrincz Gyuláné: Szajol kuriális község kialakulásának története, kéziratban, 1960

Szajol Község Önkormányzatának oldala

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai, Eger, 1906

Hungaricana Könyvtár (Kereshető digitális könyvtár, amely tartalmazza többek között a levéltárak és múzeumok kiadványait.)

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának adatbázisai

A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára

Elektronikus Levéltári Portál keresője

FamilySearch.org – magyarországi dokumentumok

Tiszapüspöki Helytörténeti Gyűjtemény

Magyar Történelmi Családok Egyesülete